Facebook

Hvem er Trevisemenn?

Skrevet av jan 20, 2014

Som to relativt unge menn med en interesse for kommunikasjon som ligger et godt stykke nord for gjennomsnittet, har vi drevet kommunikasjonsbyrået Trevisemenn gjennom oppstartsåret 2013. Den store utfordringen for oss har vært det å finne vår plass i markedet. Men kanskje aller viktigst å definere hvorfor bedrifter skal velge å bruke Trevisemenn fremfor andre kommunikasjonsbyråer.

Hva er det som skiller oss fra andre aktører i markedet? Vi i Trevisemenn har en filosofi som grunnleggende spiller på samspillet mellom kunden og oss. Ofte ligger svaret på utfordringene hos kunden selv. Det trenger ikke være noe revolusjonerende som får skuta på rett kjøl igjen men snarere en ny oppstart av kundens egne visjoner for egen virksomhet. Kunden vet jo hva som har fungert før og har ofte erkjent gjennom å kontakte oss at ting ikke fungerer like godt nå (Dette er i hvert fall ofte tilfellet).

Utfordringen videre er hvorvidt bedriftene ønsker en «quick-fix» av sin nåsituasjon eller om de ønsker å gjøre det på Trevisemenn-måten. Vi tror ikke på at raske løsninger er virkningsfulle over tid. Vi tror på å skape den gode historien som varer. Varighet skaper man gjennom å forankre historien i hele organisasjonen. Som man sier i idrettsverden: Laget er ikke sterkere enn det svakeste ledd.

Vi sier ikke at reklame er unødvendig. Det er faktisk HELT nødvendig å gjøre seg synlig. Det vi sier er at reklamen ikke forteller alt om deg. Alle andre ting som skjer utenfor annonsene forteller også din historie. Det hjelper ikke med flotte annonser som forteller hvor billig du er, om kundene dine oppfatter deg som overpriset.

Det vi lover er at det tar tid å endre en organisasjon, men ved å være grundige og å behandle organisasjonen som helhet, vil historien forankres og fortelles godt. Det er ikke tilfeldig at vi valgte navnet Trevisemenn. Historien om Kaspar, Melchior og Balthazar er en god historie. Men det som gjør at den har stått stødig I 2000 år, er at den blir gjenfortalt og gjenfortalt. Vi kaller dette ambassadørprinsippet. Hvordan gjør du dine kunder til ambassadører for deg?

En organisasjon som er bevist sine styrker og svakheter tilpasser seg lettere omgivelsene sine og er da mer konkurransedyktige enn de som bare pøser penger på reklame for den kortsiktige effekt.

Hva er så grunnen til at kunder skal oppsøke Trevisemenn? Om du ikke er fornøyd med fremdriften i organisasjonen kan vi i Trevisemenn i samarbeid med deg utvikle en visjon for organisasjonen og en strategi for å fortelle historien slik at dine kunder også blir dine ambassadører.

Trevisemenn endrer ikke organisasjoner i seg selv, men vi er en tilrettelegger for at organisasjoner skal klare å utnytte sitt potensial.

Endringer skjer hele tiden. Gode endringer skjer gjennom samarbeid.

Kommentarer

kommentarer