Facebook

Hvorfor?

Skrevet av jan 9, 2014

En viktig årsak til at Trevisemenn så dagens lys var et ønske om få lov til å bidra. Få lov til faktisk å mene noe og ikke minst være med på å utfordre vedtatte sannheter.

Vi var begge ansatt i industribedrifter og satt med en følelse av at det var mye i kommunikasjonsarbeidet til disse bedriftene som kunne endres. Derfor tok vi steget videre og begynte å studere kommunikasjon. Vi møtte hverandre på Bachelor i samfunnsendring og kommunikasjon og begynte tidlig å jobbe sammen på oppgaver i regi av universitetet. Før vi kom til masterutdanningen hadde vi allerede gjennomført prosjektbaserte jobber med enorm suksessrate. Dette tente en gnist i oss og nå er vi altså rådgivere i vårt eget firma, Trevisemenn AS.

Så hvorfor  dette engasjementet? Jo fordi de vi altfor ofte kjente på det å ikke bli sett eller ivaretatt. Hvor ofte hørte vi ikke «dette tar ledelsen seg av, bare gjør jobben din du».

Det er jo klart at de som sitter på kontoret har den totale oversikten. Det er jo DE som er SJEFEN. Det sier seg selv at den som aldri har tatt del i det praktiske arbeidet vet best hvordan det skal gjøres. En sjef fungerer best på tittel og ikke kompetanse.

Frustrasjonen over ledere som utøver ledelse uten innsikt i bedriftenes hverdagsliv har også inspirert oss til å utvikle tanker og strategier for å skape sterkere og mer levedyktige kommunikative arenaer innen organisasjoner. En leder uten innsikt i egen bedrift går en tøff tid i møte.

Hvorfor? Fordi vi lever i et mer gjennomsiktig samfunn hvor de som tør ytre seg har en mye mer reel mulighet til å nå frem med budskapet sitt. Forbrukere av produktene har en større påvirkning. Leders holdninger og verdier blir ofte identifisert og knyttet opp mot produkt.

KVALITET skapes best gjennom kunnskap og praktisering gjennom de som faktisk kan utføre det. IKKE av han som tror han vet best, fordi han er sjef.

Denne bloggen er IKKE en tilnærming til dere ledere som tror dere er de beste. Det er en tilnærming til dere som tør stille spørsmålet, HVORFOR er virksomheten slik den er? Tør du stille spørsmålet og tør du å høre svaret er du kanskje tøffere enn de fleste. Men å utfordre seg selv og tillate spørsmål fra andre knyttet til egne handlinger er og blir et premiss for suksess.

 

Kommentarer

kommentarer